catechesehuis catechesehuis catechesehuis

Tussendoor

Naar aanleiding van het 500-jarig jubileum van het boek Utopia van Thomas More, is dit nummer gewijd aan onze Utopia. More beschrijft een ideale maatschappij die niet echt kan gerealiseerd worden. Het gaat over een ideale staat op een denkbeeldig eiland (Utopia is een plaats die niet bestaat). Voor ons is dit het aanknopingspunt om te schrijven over wat ons ter harte gaat. We dromen immers van een ideale samenleving waarin elke mens gelukkig kan zijn. Ieder redactielid beschrijft een bepaald aspect waar wij als Catechesehuis om bekommerd zijn. Het telkens opnieuw formuleren van idealen is belangrijk om dromen levendig te houden en ernaar te streven ze te realiseren.

Bestellen kan via: bestelformulier

Paasviering

Voor wie op zoek is naar een paasviering hebben wij een uitgewerkte gebedsdienst met als thema: ‘Ontmoeting tussen Maria van Magdala en de verrezen Heer’.
Deze viering kan onder meer gebruikt worden in rusthuizen, verenigingen, parochies, scholen … Is het met de dood gedaan of is er leven nà de dood? Is er toekomst?
Om een antwoord te vinden gaan wij te rade bij de evangelist Johannes, in het fragment waarin Maria van Magdala geconfronteerd wordt met het lege graf: symbool voor opstanding en voor het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft.

‘Pen van de week’ op onze website klik hier

Uit de vier bundels van ‘Het goede verhaal’ staat elke week een verhaal op onze website. Let op: dit verhaal verandert elke week.

  • Brieven aan mensen de op zoek zijn naar God.
  • Reflecties over Bidden, waarom, hoe, voor wie, waarvoor?
  • Leven na de dood: fictie of werkelijkheid?
  • Wat is de zin van het leven?

De bundels kunnen besteld worden via bestelformulier.