Catechesehuis
Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51 catechesehuis@skynet.be

35 jaar

Catechesehuis
Wat is dat?
Wat doet dat?


Met de kracht van 5G

Ongetwijfeld ken je 5G.
5G staat voor snelheid en kracht en die worden gelinkt aan het vormsel. ‘Met de kracht van 5G’ gevormd worden, omvat 5 thema´s: geroepen, gelovig, gezalfd, gedragen en gedreven. Ze vormen de rode draad in de voorbereiding.

Het nieuwe vormselproject bevat drie delen: deel voor de vormeling, deel voor de begeleiding en een audio-cd met 10 nieuwe vormselliederen. Die cd bevat een door kinderen gezongen en een instrumentale versie. Het is een hulpmiddel om de liederen aan te leren en zo nieuw leven te brengen in de vormselviering. Even de sfeer van de opname opsnuiven, is mogelijk. Je ziet en hoort de kinderen vol enthousiasme samen zingen.

Geïnteresseerd in dit nieuwe vormselproject? Klik op Met de kracht van 5G

Zondagslezingen in begrijpelijke taal

Met de advent start het liturgische C-jaar met 59 oudtestamentische en 51 Pauluslezingen. Zowel de teksten uit het Oude Testament als uit de brieven van Paulus zijn moeilijk te begrijpen. Daarom zijn ze herschreven.

Elke lezing wordt voorafgegaan door een korte inleiding over auteur en context. Het is ook belangrijk om die voor te lezen. Deze twee boeken vormen het vierde en het vijfde deel in de reeks ‘Bijbel in begrijpelijke taal.’ Ze zijn bedoeld als lectionarium en te verkrijgen bij Catechesehuis en in de liturgische centra.

Geïnteresseerd?
Klik dan op Zondagslezingen in begrijpelijke taal

Hink-Stap-Spring

Al gehoord van het nieuwe eerstecommunieproject Hink-Stap-Spring om de eerste communie voor te bereiden in drie delen: Jezus ontmoeten, kerkgebouw verkennen en viering beleven?
Hink-Stap-Spring: eerst onzeker en hinkelen op één been om te zien wie Jezus is. Dan stappen naar de kerk om uiteindelijk de sprong te wagen en het spoor van Jezus te volgen.

De ouders kunnen intens meewerken aan de voorbereiding die kan gebeuren in groep of op school. Het hele project bestaat uit het boekje voor het kind, boekje voor ouders en begeleiding, drie PowerPoints, suggesties voor ouderavonden, drie groepsbijeenkomsten, twee gezinsvieringen, eerstecommunieviering en een themalied.

Belangstelling in dit project? Klik op Hink Stap Spring