Catechesehuis
Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51
0494/17.69.41 * catechesehuis@skynet.be

40 jaar tijdschrift Tussendoor

Vormsel

vormsel

Het project 'Zevenmaal vieren' wil de vormelingen actief betrekken bij de liturgische vieringen in de parochie.

In deze catechesemap komt de specifieke voorbereiding op het vormselsacrament echter niet aan bod, vandaar deze brochure.

De drie pijlers van de vormselviering:

worden hier op dezelfde wijze uitgewerkt als de zeven thema‘s in de map ‘Zevenmaal vieren’, namelijk met gesprek, doemoment of spel, Bijbelverhaal, lied en een opdracht als afsluiter.

 

vormsel vormsel vormsel vormsel vormsel vormsel

In het deel voor de begeleiding wordt bij elke activiteit de nodige uitleg of achtergrond gegeven om de verschillende stappen concreet te kunnen uitwerken. Zo is er info over de betekenis van geloofsopvoeding en initiatie in de kerk, hernieuwing doopbeloften, keuze van de Bijbelverhalen, symboliek, enz.

Een gloednieuw geloofslied met als thema: geloof, hoop en liefde staat op de bijgevoegde cd (achterflap).

U kan één lied beluisteren.

Hebben de cd ingezongen: Marleen Geldhof, Monika Van den Perre, Etienne Vanderschaeghe, Sophie Vermandere

Deze publicatie sluit wonderwel aan bij de map 'Zevenmaal vieren' maar kan ook als afzonderlijk project gebruikt worden (deel vormeling, deel begeleider).

 

vormsel

Hebben meegewerkt aan ‘In vorm gevormd …’

Lieve Bergmans, Andrea Gillis, Bart Keymolen

Margriet Janssens, Bernard Lenaerts

Jan Frans Lindemans, Marie-Rose Nevens

Viviane Timmermans,Monika Van den Perre, Marc Voet