Catechesehuis
Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51
0494/17.69.41 * catechesehuis@skynet.be

40 jaar tijdschrift Tussendoor

Laat niet verloren gaan …

Uitvaartwerkboek met cd-rom

Met dit uitvaartwerkboek willen we op een discrete, maar voelbare manier ruggesteun bieden. We brengen voor de verschillende omstandigheden waarin nabestaanden iemand moeten afgeven, elementen voor de uitvaartliturgie bijeen: woorden, symbolen en muziek. Daarbij vertrekken we van enkele vaste gegevens die in elke uitvaart een bepaalde plaats krijgen, zoals het persoonlijk aanspreken van de aanwezigen, het oproepen van een levendige herinnering aan de gestorvene, plaats geven voor getuigenis, ruimte voor eigen verdriet, spanning tussen geloof en ongeloof, aandacht voor de band tussen overledene en familie, evangelie als aanknopingspunt…

Het blijft een uitdaging om volgens de traditie van de parochie en de gevoeligheid van de familie aan en in te passen, te veranderen en bij te schaven. En om te zoeken naar een geschikte omkadering voor het afscheid.

boek cd

Inhoud

Inhoudstafel
Woord vooraf
Verantwoording
blz.
1
5
Jij die me liefhad, hebt me genoemd
Gebedsdienst voor een te vroeg geboren kind, Marie-Rose Nevens e.a.

7
Hij zal je het leven terugschenken
Gebedsdienst voor een kind, Marie-Rose Nevens e.a.

13
Sterker dan de dood is de liefde
Uitvaart van iemand in de bloei van het leven, Kris Gelaude

19
God zal je in alles voorzien
Uitvaart van iemand in volle overgave, Kris Gelaude

29
Laat uw hart niet verontrust worden
Uitvaart bij plots overlijden, Jan Lagae

37
Dat jij vrede mag vinden
Uitvaart van een jongere (zelfdoding), Marie-Rose Nevens

45
Zult Gij mij dragen, God?
Uitvaart van een sterke vrouw, Manu Verhulst

55
Word nu: zandkorrel, druppel in de zee,
ademtocht, innige gloed Gebedsdienst met de vier oerelementen, Kris Gelaude

63
Voel je bevrijd en leef
Uitvaart van een langdurige zieke of na aftakelingsproces, Kris Gelaude

71
Alles neemt afscheid van mij
Gebedsdienst voor een demente, Annemie Van de Walle

81
Waar liefde is, daar is God
Uitvaart van een bejaarde moeder, Ivo Van Besie

87
Naar zijn beeld en gelijkenis
Woorddienst met drie deugde

95
Bekommerd, Jan-Frans Lindemans
Gastvrij, Andrea Gillis
Gelovig, Bernard Lenaerts
Genietend, Bernard Lenaerts
Hoopvol, Lieve Bergmans
Mild, Lieve Bergmans
Moedig, Lieve Bergmans
Rechtvaardig, Jan-Frans Lindemans
Sociaal, Andrea Gillis
Vergevingsgezind, Andrea Gillis
Vreugdevol, Andrea Gillis
Vriendschappelijk, Andrea Gillis
Vrijgevig, Bernard Lenaerts
Wijs Kris, Gelaude
Zoekend, Jan-Frans Lindemans
 
Tafelgebeden

119
Tafelgebed 1
Marie-Rose Nevens

121
Tafelgebed 2
Jan Lagae

123
Tafelgebed 3
Kris Gelaude

125
Tafelgebed 4
Kris Gelaude

127
Tafelgebed 5
Kris Gelaude

129
Tafelgebed 6
Marcel Verhelst

131
Tafelgebed 7
Ivo Van Besien

133
Tafelgebed 8
Bernard Lenaerts

135
Suggesties voor liederen en muziek

137
cd-rom als bijlage