Catechesehuis
Wat is dat?
Wat doet dat?

Catechesehuis

Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51 catechesehuis@skynet.be
Uit handen gevenIn uw handenLaat niet verloren gaan1. Ik zal je rust geven2. Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?3. Ik weet: mijn Redder leeft4. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is5. Uw liefde is meer dan het leven6. Ik zal je een wit steentje geven7. Ik droeg je vanaf je prilste bestaan8. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen9. Vader, mijn leven is in uw handen10. Doe wat je hart je zegt ...11. Ik ben in nood, luister naar mij!12. Stof ben je, tot stof keer je terug ...13. Over de dood heen brengt liefde ons bijeen

Uitvaartwerkboek met cd-rom

Met dit uitvaartwerkboek willen we op een discrete, maar voelbare manier ruggesteun bieden. We brengen voor de verschillende omstandigheden waarin nabestaanden iemand moeten afgeven, elementen voor de uitvaartliturgie bijeen: woorden, symbolen en muziek. Daarbij vertrekken we van enkele vaste gegevens die in elke uitvaart een bepaalde plaats krijgen, zoals het persoonlijk aanspreken van de aanwezigen, het oproepen van een levendige herinnering aan de gestorvene, plaats geven voor getuigenis, ruimte voor eigen verdriet, spanning tussen geloof en ongeloof, aandacht voor de band tussen overledene en familie, evangelie als aanknopingspunt …

Het blijft een uitdaging om volgens de traditie van de parochie en de gevoeligheid van de familie aan en in te passen, te veranderen en bij te schaven. En om te zoeken naar een geschikte omkadering voor het afscheid.

boek cd

Inhoud

Inhoudstafel
Woord vooraf
Verantwoording
blz.
1
5
Jij die me liefhad, hebt me genoemd
Gebedsdienst voor een te vroeg geboren kind, Marie-Rose Nevens e.a.

7
Hij zal je het leven terugschenken
Gebedsdienst voor een kind, Marie-Rose Nevens e.a.

13
Sterker dan de dood is de liefde
Uitvaart van iemand in de bloei van het leven, Kris Gelaude

19
God zal je in alles voorzien
Uitvaart van iemand in volle overgave, Kris Gelaude

29
Laat uw hart niet verontrust worden
Uitvaart bij plots overlijden, Jan Lagae
 
37
Dat jij vrede mag vinden
Uitvaart van een jongere (zelfdoding), Marie-Rose Nevens

45
Zult Gij mij dragen, God?
Uitvaart van een sterke vrouw, Manu Verhulst
 
55
Word nu: zandkorrel, druppel in de zee,
ademtocht, innige gloed Gebedsdienst met de vier oerelementen, Kris Gelaude
 
63
Voel je bevrijd en leef
Uitvaart van een langdurige zieke of na aftakelingsproces, Kris Gelaude
 
71
Alles neemt afscheid van mij
Gebedsdienst voor een demente, Annemie Van de Walle
 
81
Waar liefde is, daar is God
Uitvaart van een bejaarde moeder, Ivo Van Besien
 
87
Naar zijn beeld en gelijkenis
Woorddienst met drie deugden
 
95

Bekommerd, Jan-Frans Lindemans

Gastvrij, Andrea Gillis

Gelovig, Bernard Lenaerts

Genietend, Bernard Lenaerts

Hoopvol, Lieve Bergmans

Mild, Lieve Bergmans

Moedig, Lieve Bergmans

Rechtvaardig, Jan-Frans Lindemans

Sociaal, Andrea Gillis

Vergevingsgezind, Andrea Gillis

Vreugdevol, Andrea Gillis

Vriendschappelijk, Andrea Gillis

Vrijgevig, Bernard Lenaerts

Wijs Kris, Gelaude

Zoekend, Jan-Frans Lindemans

 
Tafelgebeden
119
Tafelgebed 1
Marie-Rose Nevens

121
Tafelgebed 2
Jan Lagae

123
Tafelgebed 3
Kris Gelaude

125
Tafelgebed 4
Kris Gelaude

127
Tafelgebed 5
Kris Gelaude

129
Tafelgebed 6
Marcel Verhelst

131
Tafelgebed 7
Ivo Van Besien

133
Tafelgebed 8
Bernard Lenaerts

135
Suggesties voor liederen en muziek
137
cd-rom als bijlage