Catechesehuis
Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51
0494/17.69.41 * catechesehuis@skynet.be

40 jaar tijdschrift Tussendoor

Nieuw werkboek voor een doopviering
Dopen in naam van … (Matteüs 28,19)

doopsel doopsel
0 -- 1


Een nieuw werkboek voor een doopviering (32 blz. A4, 9 euro) kan zowel dienen voor een individuele als gemeenschappelijke doopviering, en is bedoeld voor pastores, doopcatechisten en voor ouders die een persoonlijke viering wensen samen te stellen. Kortom voor iedereen die bij het sacrament van het doopsel betrokken is.

doopviering 7-8jarigen

Doopviering voor zeven- en achtjarigen

Het gebeurt meer en meer dat kinderen die hun eerste communie willen doen, nog moeten gedoopt worden.

Want te communie gaan zonder doopsel, kan niet. Het doopsel is nu eenmaal het eerste initiatiesacrament.

Het doopsel van een 7/8-jarige verschilt duidelijk van het doopsel van een baby.
Daarom verschijnt eveneens een aangepaste originele doopviering (16 blz. A5, 3 euro).