Catechesehuis
Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving
Monplaisirlaan 51 1030 Schaarbeek 02/242.79.51
0494/17.69.41 * catechesehuis@skynet.be

40 jaar tijdschrift Tussendoor
in uw handen

Werkboek voor een persoonlijke uitvaartdienst.

Korte inhoud

Het nieuwe werkboek voor een persoonlijke uitvaartdienst ‘In uw handen … ’ wil vooral de participatie van familie en vrienden stimuleren door uitdrukkelijk te vertrekken vanuit het concrete leven van de gestorvene. Dat kan best gebeuren in een gebedsdienst of woorddienst van de eucharistie, gebaseerd op drie goede eigenschappen van de overledene. Daarvoor kan er gekozen worden uit 33 mogelijkheden, telkens opgebouwd volgens hetzelfde stramien: getuigenis, symbool, lied, lezing, gebed.

Dit zijn de 33: artistiek, authentiek, bezorgd, creatief, dankbaar, dienstbaar, eenvoudig, enthousiast, fijngevoelig, gastvrij, gedisciplineerd, geduldig, geëngageerd, gelovig, genietend, humoristisch, luisterbereid, mild, milieubewust, moedig, optimistisch, plichtbewust, rechtvaardig, sober, sociaal, tevreden, trouw, vergevingsgezind, vrijgevig, werklustig, wijs, zachtaardig, zoekend.

Verder vindt u nog: zeven tafelgebeden, suggesties voor liederen, en afscheidsrituelen voor in de kerk, op het kerkhof en in het crematorium.

Vier meerstemmige liederen met de partituren in het boek werden op cd opgenomen.

Boek, 128 blz. kan besteld worden op het bestelformulier, links boven.

 

Als voorbeeld: Artistiek

in werkboek in werkboek